Arhiiv kuude lõikes: mai 2011

Globaalse majandusaktiivsuse jahenemise märgid ja analüütikute eelistatuimad investeerimisideed

Viimastel päevadel ja nädalatel on tulnud mitmeid signaale globaalse majandusaktiivsuse jahenemise kohta. Majanduskasvu prognoose on tasapisi kärbitud, samuti on toodud madalamale ootused ettevõtete tulemuste ja kasvumäärade osas. Võlakirjaturg on eeltoodule juba ka reageerinud, aktsiaturg seni veel otsustavalt reageerinud ei ole. Alljärgnev on lühikokkuvõte ...
Jätka lugemist

 

Rubriigid: Analüüsid | Märksõnad: , , , | Kommenteeri

Video: Jeffrey Gundlach kasvavast võlakoormast

BusinessInsider istus maha legendaarse võlakirjafondi valitsejaga Jeffrey Gundlach'iga rääkimaks majanduse hetkeseisust, investeerimisideedest, finantsturgude regulatsioonidest, suurinvestori enda põnevatest eluseikadest ja tema poolt hiljuti rajatud investeerimisfirmast DoubleLine Capital. Mõistmaks paremini Gundlach'i geniaalsust oleks vaja heita pilk arvudele - tema juhitud võlakirjafondi 10 aasta (2001-2010.a) keskmine...
Jätka lugemist

 

Rubriigid: Uudised | Märksõnad: , , | Kommenteeri

OECD Parema Elu Indeks – võrdle oma heaolu teiste riikide elanikega

OECD avaldas täna uue interaktiivse indeksi - Parema Elu Indeks, mille abil on inimestel võimalik mõõta oma elukeskkonna headust ja võrrelda seda teiste riikide vastavate näitajatega. Tegu on OECD-poolse initsiatiiviga töötada välja metoodika, et mõõta heaolu ja selle arengut. Indeks võimaldab võrrelda heaolu 34 riigis 11 erineva kategooria alusel: eluase, sissetulek, töö, ühiskond, haridus, keskkond, riigivalitsemine, tervishoid, eluga rahulolu, turvalisus ning töö ja eraelu tasakaal.
Jätka lugemist

 

Rubriigid: Uudised | Märksõnad: , , | Kommenteeri

PIMCO: Maailma majanduse vaevaline tulevik

Kord aastas kogub maailma suurimat võlakirjafondi haldav varahaldusettevõte PIMCO kokku oma fondijuhid, kutsub esinema maailma majanduse ja poliitilise elu arvamusliidrid ning keskendub võimalikele arengustsenaariumitele globaalses majanduses järgmise 3-5 aasta jooksul. Sellise mõtteharjutuse eesmärk on võtta aastas korra aeg maha ja visualiseerida järgmiste aastate investeerimisotsuseid mõjutavad pikaajalised globaalsed tendentsid.
Jätka lugemist

 

Rubriigid: Uudised | Märksõnad: , , | 1 kommentaar

Ettevõtete majandustulemuste üllatusmäär raugemas

Põhiline S&P 500 esimese kvartali tulemuste raporteerimise sesoon, mis algab alumiiniumitootja Alcoa(AA)- ga ja lõpeb kaubandushiiu Wal-Mart' iga, on läbi. Käesolev majandustulemuste hooaeg kulges võrdlemisi edukalt ja konsensuslikke prognoose ületanud ettevõtteid oli palju. Vaatame S&P 500 ettevõtete esimese kvartali tulemuste põhinäitajaid: 322 ettevõtet 447-st ehk 72% ületas prognoositud kasumit aktsia kohta (EPS) ja 1/4 valmistas pettumust...
Jätka lugemist

 

Rubriigid: Uudised | Märksõnad: | Kommenteeri

Kuidas imperaator Diocletianus inflatsiooniga võitles

Rooma impeerium püsib veel. Peale terve 3. sajandi kestnud sõdurkeisrite riigipöördeid, anarhiat, pankrotte, välisvaenlase kallaletunge ja üldist minnalaskmist, on Rooma sajandi lõpuks saabunud ajutine rahu, kus keiser Diocletianus koos kolme kaasvalitseja (tetrarhiga) suurimpeeriumit vähemalt näiliselt koos hoiab. Selleks ajaks on eelnenud sajandi kaos jätnud sügava jälje. Kui mõni 3. sajandi valitsejatest ei suutnud võimu tarbeks vahendeid koguda uute maksude või oponentide varade konfiskeerimise teel, jäi järgi vaid üks võimalus — raha juurde tegemine.
Jätka lugemist

 

Rubriigid: Analüüsid | Märksõnad: , , | 2 kommentaari

Kreeka võlakriisi lahendamise erinevad võimalused ja nende mõju

Bank of America Merrill Lynch'i analüütikud on koostanud ülevaatliku tabeli Kreeka võlakriisi lahendamise erinevatest valikuvõimalustest, nende mõjust Kreeka majandusele, võlakirjadele, CDS-sidele ja krediidireitingule. Kõige tõenäolisemaks, kuid eraldiseisvana ebapiisavaks, peavad analüütikud erastamisprogrammi kiiret elluviimist Kreekas ja Rahvusvahelise Valuutafondi poolt antud laenude tähtaja pikendamist.
Jätka lugemist

 

Rubriigid: Uudised | Märksõnad: , | 1 kommentaar

Nädala graafik: Ettevõtete aktsiate tagasiostmine jätkab kasvu

Käesoleva pullituru üheks varjatud edasiviivaks jõuks on ettevõtete suuremahulised aktsiate tagasiostud, mis leiavad fundamentaalnäitajate ja turuosaliste meelestatuse/käitumise analüüsi kõrval üsna vähe kajastust. WJB Capital Group'i uuringu kohaselt on viimastel nädalatel märgata S&P 500 ettevõtte hüppelist aktsiate tagasiostu programmide kasvu, mis langeb kokku ettevõtete võlakirja emissioonidega...
Jätka lugemist

 

Rubriigid: Uudised | Märksõnad: , | Kommenteeri

Iirimaa rahandusministri ettepanek: maksustada kogutud erapensionivarad

Iirima rahandusminister Michael Noonan tuli eile välja meetmetepaketiga Jobs Initiative, mille eesmärk on riiklikult toetada töökohtade loomist ja pakkuda töövõimalusi neile, kes majanduslanguse ajal oma töökoha kaotasid. Jobs Initiative pakett toob välja mitmed ettepanekud vähendada makse ja suurendada valitsuskulutusi toetamaks uute töökohtade loomist. Nagu tavapäraselt selliste majanduspoliitiliste programmide väljakuulutamisel, on ka eelnimetatud tegevuste elluviimiseks valitsusel vaja näidata finantseerimisallikad. Rahandusminister Noonan on seekord valinud rahastamisallikaks maksu kehtestamise kogutud erapensionivaradele.
Jätka lugemist

 

Rubriigid: Uudised | Märksõnad: , | Kommenteeri

Maailma suurim võlakirjafond panustab USA riigivõlakirjade langusele

Bill Gross'ist, kes juhib maailma suurimat võlakirjafondi PIMCO Total Return Bond Fund, olen mitmel korral varemgi siin kirjutanud. Eelkõige kajastades Gross'i kuised investeerimisülevaateid. Viimase poole aasta jooksul on Gross'i lemmikteemadeks olnud kriitikanooled USA Föderaalreservi kvanitatiivse lõdvendamise, riigi lõdva eelarvepoliitika ja tulevikus rakendatavate finantsrepressioonide suunas.
Jätka lugemist

 

Rubriigid: Uudised | Märksõnad: , | Kommenteeri

Nädala graafik: aktsiaturgude riskipreemiad aastal 2011

Nii finantsanalüüsis kui ka modelleerimises puutuvad praktikud ja akadeemilisel haridusteel pürgijad sageli kokku küsimusega missugust aktsiaturu riskipreemiat kasutada. Grupp akadeemikuid Navarra ülikoolist viis läbi küsitluse finantsprofessorite, finantsanalüütikute ja finantsanalüüsiga tegelevate ettevõtete seas uurides, mis võiks vastajate arvates olla aktsiaturu riskipreemia. Kokku saadi üle 6 000 vastuse 56 riigi kohta.
Jätka lugemist

 

Rubriigid: Uudised | Märksõnad: , , | Kommenteeri

Maailm finantsrepressioonide ajastu lävel

Baseerudes ajalooliste andmete ja sündmuste analüüsile järeldavad tuntud majandusprofessor Carmen Reinhart ja kaasautor Maria Belen Sbrancia oma hiljutises uurimustöös, et arenenud riigid tüürivad taas niinimetatud finantsrepressioonide rakendamise suunas. Viimane on uurimuse autorite arvates ainus võimalik ja realistlik viis arenenud riikidel järgmiste dekaadide jooksul oma võlakoormust vähendada.
Jätka lugemist

 

Rubriigid: Analüüsid | Märksõnad: , , , , , | Kommenteeri

Juhtimise kiirkursus

Šveitsi investeerimispanga Credit Suisse koolitusspetsialistid on loonud lõbusad videoklipid, mis annavad kiirkursuse inimeste juhtimise põhialustes. Käsitletavate teemade hulka kuuluvad nii motivatsioon ja tagasiside andmise oskus kui ka talentide avastamise kunst oma meeskonnaliikmetes ja võimuga toimetulek.
Jätka lugemist

 

Rubriigid: Uudised | Märksõnad: | Kommenteeri

Hussman: ohusignaalid aktsiaturul

John Hussman fondivalitsemisega tegelevast ettevõttest Hussman Funds kirjutab, et aktsiaturge iseloomustab taas ülehinnatus, üleostetus, ülipositiivne meelestatus ja lisaks tõusvate intressimääradega keskkond. Hussman'i analüüsi kohaselt on ülalkirjeldatud signaali ilmnedes ajalooliselt järgnenud märkimisväärne langus aktsiaturgudel.
Jätka lugemist

 

Rubriigid: Uudised | Märksõnad: , , | Kommenteeri