Kolmanda kvartali tulemuste ja järgmise aasta prognooside ülevaade

Earnings

Kolmanda kvartali ettevõtete tulemuste raporteerimise hooaeg on praktiliselt läbi ja ligi 98% S&P 500 ettevõtetest on oma tulemused avaldanud. Ettevõtete kasumikasv ületas tugevalt ootusi, kusjuures analüütikute latt oli võimaliku majanduslanguse peatse saabumise valguses järjekordselt korralikult alla lastud. S&P ettevõtete kolmanda kvartali tulemustes ei olnud aga retsessioonile ruumi. Keskmiseks kasumikasvuks kujunes aastasel baasil 14,9% ja see ületas teise kvartali 12,3%-st kasvumäära. Viimase kvartali põhinäitajate kokkuvõte on järgmine:

1) 357 ettevõtet 490-st ehk 73% üllatas prognoositust kõrgema kasumiga aktsia kohta (EPS) ja 26% valmistas pettumust

2)  60% ettevõtetest ületas müügitulude prognoose

3) keskmine kasumikasv oli 14,9% ja müügitulu kasv oli 10% võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga (viimane tulemuste analüüs asub siin)

Tabel 1. S&P 500 ettevõtete 3. kvartali majandustulemused

Olles öelnud, et teise kvartali 12,3%-line kasumikasv jäi alla käesolevale kvartalile, tuleb märkida pangandussektori suurt varade ümberhindlus (n. Bank of America 12-miljardiline kõikumine netokasumis), mis moonutas eelmise kvartali kasvunumbrit. Üldjoontes on S&P 500 tulemused olnud tugevad ja isegi kui viimased veel raporteerimata (2% 500-st) firmad peaksid üllatama kesiste tulemustega, kujuneb 3. kvartali lõplikuks kasvuks ikkagi 14,7%. Huvitav on asjaolu, et selle aasta kevad-suvisel perioodil oli 3. kvartali oodatavaks kasvumääraks kõigest 9,7%. S&P 500 aktsiaindeksi jooksev kasum aktsia kohta (EPS) on 95 USD ja indeksi 1190 väärtuse juures on selle P/E suhtarv 12,5 (vt. tabel 2), mis jääb viimase paarikümne aasta keskmisele P/E arvule alla (ca 15). Peab ütlema, et teatud suhteline väärtus praeguse hinnataseme juures on täiesti olemas, ceteris paribus.

Nüüd aga suunaks pilgu järgmisesse aastasse ja vaataks, millist tulevikku prognoosivad analüütikud. Tuginedes Bloomberg’i andmetele (vt. tabel 2) loen välja, et 2012. aastal oodatakse S&P 500 indeksi EPS-i kasvuks 9% ehk praeguselt 95-lt 103,7 dollarile. Positiivset kasvu ennustatakse ka perioodile 2013-2014. Siinkohal on paslik meenutada, et paljude piirkondade majanduskasvu prognoose on hiljuti märkimisväärselt kärbitud ja pidades silmas ka pangandussektorist ilmneda võivaid süsteemseid riske, on keeruline põhjendada nii optimistlikku väljavaadet. Niisiis, aastaks 2012 langetati Ühendriikide SKP kasvu 2,9%-lt  2,2%-le ja eurotsooni oma 1,6%-lt 0,5%-le. Ülejärgmiseks aastaks on need näitajad vastavalt 2,5% ja 1,55%. Investeerimiskommuun on muutumas ettevaatlikuks ja analüütikud on kärpinud ka ettevõtete järgmise aasta kõikide kvartalite kasumiootusi, kuid need kärped on marginaalsed võrreldes riikide majanduskasvu omadega. Ehk on ettevõtete kasumikasvud liialt lootusrikkad taolise majandusaktiivsuse taustal? Teatud ebakõla on numbrite vahel täiesti olemas ning ühest küljest võib see olla seletatav sellega, et majanduskasvu aeglustumine ei ole jõudnud paljusid elusfääre puudutada ega jõudnud analüütikute koostatud kasumiprognoosidesse.

Tabel 2. S&P 500 ettevõtete majandustulemuste prognoosid, Bloomberg

3. kvartali tulemused Euroopas pajatavad aga hoopis nukramat lugu. Läbilõiget Euroopa suurimatest ettevõtetest kajastab indeks Eurostoxx 600, mille 3. kvartali kasumikasv osutus aastasel baasil negatiivseks ja ka üllatusmäär jäi 50% piirimaile. Eurostoxx 600 aktsiaindeksi jooksev EPS on 21,25 EUR ja indeksi 225 väärtuse juures on selle P/E suhtarv 10,5 ning  viimase kümne aasta keskmine P/E on keskeltläbi 16. Võrreldes USA kolleegidega on äriolud euroalal kehvapoolsemad, mis ei ole muidugi üllatuseks investoritele. Turuosalised on teadlikud euroala ettevõtete väärtustasemetest ja aktsiate hinnaliikumised on efektiivselt peegeldanud seda diskonteerivat toimet. S&P 500 indeksi tootlus  aasta algusest on -5,2% (S&P500 @ 1190), samas kui Eurostoxx 600 (@ 225) tootlus on -18,6%.

Euroopa börside olukord ei pruugi ettevaatavalt olla nii üdini pessimistlik. Siiski tuleb ligi 54% Eurostoxx 600 ettevõtte müügituludest väljaspoolt Euroopat ja kui vähegi säilitada mõõdukalt positiivne vaade, atraktiivsete investeerimisvõimaluste leidmine võib osutuda täitsa reaalseks. Bloomberg‘i poolt läbiviidud uuringu kohaselt on pullide leeri arvates Euroopa aktsiaturgude langus loonud soodsaid ostukohti ja vaatamata eurotsooni majanduskasvu prognoositavale aeglustumisele kahe kolmandiku võrra, ületab järgmisel aastal Euroopa tuumikaktsiate kasumikasv USA omasid. Fondijuht Luke Stellini varahaldusfrimast Invesco Ltd.-st, mille hallatavate varade maht ulatub 600 miljardi dollarini, on veendumusel, et ettevõtete finantsiline positsioon on kordades parem kui 2008 aasta finantskriisi eel ja turgude poolt on mitmed negatiivsed stsenaariumid juba arvesse võetud. Optimistlikult häälestatud varahaldurite kohaselt püsib rahvusvaheline nõudlus stabiilsena ja kasvatab järgmisel aastal Euroopa ettevõtete (s.o. Eurostoxx 600) kasuminumbreid rohkem kui 10% ehk ületades oodatud S&P 500 kasumikasvu ning seda eelkõige kaevanduse, jaemüügi, ehituse sektorite eestvedamisel.

Praeguse finantsilise segaduse valguses on raske näha, kuidas ettevõtete kasvunumbrid võiksid kosuda või koguni taas kasvama hakata. Samuti domineerivad teravad lahknevused poliitilisel maastikul ja ka pangandus on seismas kuristiku serval. Pangandussektori normaalne funktsioneerimine ja poliitiline stabiilsus on aga hädavajalikud elemendid hästitoimiva ärikeskkonna jaoks. Retsessiooni tõenäosus eurotsoonis on tõepoolest kõrge ja ebamäärasust rohkelt, kuid spetsiifiliste ettevõtete võimalused jäävad. Toon paar näidet: saksa autotootja Porsche Automobil Hldg. raporteeris 28.oktoobril 9 kuu müüginumbrite 25%-list kasvu ja Bloomberg’i allikate põhjal oodatakse 2012. a. rekordilist müüki koos puhaskasumi 46%-se kasvumääraga. Suurbritannia suurim luksuskaupade tootja Burberry Group PLC. teatas novembris, et ettevõte suudab võidelda Euroopa võlakriisiga suunates põhi tähelepanu jõukama klientuuri poole linnades nagu New York ja Hong Kong.

 

Rubriigid: Analüüsid, märksõnad: . Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Kommenteerimine on suletud