Pilk 2012. aasta finantsturgude väljavaatele

Outlook_cover

2011. aasta hakkab tasapisi lõpule jõudma ja on saabunud aeg analüüsida järgneva aasta investeerimisväljavaadet. Ühena esimestest on oma 2012. aasta majandus- ja investeerimisväljavaate avaldanud Šveitsi investeerimispank Pictet.

Arenenud maailma (USA ja Euroopa) puhul näeb investeerimispank kaht võimalikku stsenaariumit: a) juhul kui riikide poliitika on pigem majanduskasvu toetada püüdev, kogeme küll majanduskasvu aeglustumist ja kohati tõusvat tööpuudust, kuid väldime siiski otsest majanduslangust (negatiivse kasvumäära ilmenmist); b) juhul kui majanduspoliitika on oma olemuselt pigem tõkestav ja kaitsev ning primaarseteks poliitilisteks eesmärkideks on majanduskasvuga mitteseotud sihid, siseneme taas kord majanduslanguse faasi.

Allikas: Pictet

Investeerimispanga baasstsenaarium arenenud riikide majandustele järgmiseks aastaks on seega nigel ja haavatav kasv. Peamiseks põhjuseks kõrge võlakoormus kui kasvu(potentsiaali) nõrgestav tegur.

Euroopa võlakriisi kulgu kirjeldatakse läbi viie võimaliku stsenaariumi, millest kõige tõenäolisemaks peetakse neist kaht: a) euroala liikumine rohkema integreerituse teed koos eelarvepoliitika ühtlustamise ja riikide suveräänsuse olulise vähenemisega; b) olemasoleva struktuuri säilimist, kus lühiajalist leevendust kriisile toob Euroopa Keskpanga senisest suuremahulisem sekkumine võlakirjaturule. Esimesel juhul võib oodata ühtsete eurovõlakirjade turuletulekut (või vähemalt nende välja andmise raamistiku väljatöötamist), üldiste riskide taandumist ja seeläbi paremaid majanduskasvu väljavaateid ja stabiilsemat majanduskeskkonda tervikuna. Teisel juhul loodetakse, et Euroopa Keskpanga võlakirjade kokkuostuprogramm suudab samuti leevendada turuosaliste kartusi ja üldist ebamäärasust ning viib lõpptulemusena tagasihoidliku, kuid siiski positiivse majanduskasvuni.

Aktsiaturgude jaoks tähendab erinevate makromajanduse ja majanduspoliitiliste arengute ilmnemine võimalikke nihkeid volatiilsusrežiimides. Teisisõnu finantsturud võivad pendeldada suure ja keskmise kõikumisulatusega režiimide vahel ning sõltuvalt sellest, mis režiimis parasjagu ollakse, on aktsiahindade käitumisel omad eripärad. Nii on kõrge volatiilsusega režiimis olles mõistlik meeles pidada, et suured hinnakõikumised on tavapärasest tõenäolisemad, päevased hinnakõikumised suurusjärgus 4-5% ei pruugi olla haruldased nähtused, samas suurusjärgus negatiivse päevase tootluse ilmenmine on kõrgema tõenäosusega kui positiivse tootluse ilmnemine jmt.

Tänast investeerimiskeskkonda võib ilma liialdusteta iseloomustada kui investori halvimat unenägu. Poliitilised turusekkumised ja kannapöörded meelsuses on pea igapäevane nähtus, mistõttu kogu investeeringute analüüs, nagu ka ülalpool näha, koosneb sisuliselt erinevate stsenaariumite läbimängimisest. Sellises situatsioonis on investorina hea teada, kuidas võimalike arengute valguses käituvad erinevad varaklassid. Ühe sellise abivahendi, mis peaks investoritele orienteerumisel abiks olema pakub välja ka Pictet.

Seega juhul kui finantsturge mõjutavad peamiselt makromajanduslikud arengud ja võlakriisi teemad taanduvad, on parima tootluspotentsiaaliga varaklassid aktsiad, mitte-investeerimisjärgu ettevõtete võlakirjad, riskantsemate riikide võlakirjad ja toorained. Juhul kui me järgenvate kvartalite jooksul kogeme seni kehtinule sarnast mustrit, kus võlakriisi teemad aeg-ajalt taas esile kerkivad ja majandusaktiivsus jätkab aeglustumist, on parima tootluspotentsiaaliga väärismetallid, riigivõlakirjad ja tavapäraselt sellises olukorras turvalisust pakkuvad valuutad nagu USA dollar ja Jaapani jeen. Süsteemse kriisi ilmnedes ja kõrge volatiilsusega režiimi liikudes on ainsana oodata positiivset tootlust paigutustest USA ja Saksamaa võlakirjadesse ning dollarisse ja jeeni. Suurima löögi alla satuvad sellisel puhul aktsiate, riskantsemate riikide ja mitte-investeerimisjärgu ettevõtete võlakirjade ning toorainete hinnad.

Kokkuvõtteks saab öelda et, kuna kahtlused maailma majanduse kasvu elujõulisuses on jätkuvalt päevakorral ja riikide kõrge võlakoormuse probleemid samuti, on järgmise aasta investeerimisväljavaade paljuski sarnane lõppeva aasta omale. Pictet’ hinnangul jäävad finantsturud ka järgmisel aastal poliitiliste tõmbetuulte suhtes tundlikuks ja just riikide majanduspoliitilised otsused on suure tõenäosusega turge kõige enam mõjutav tegur. Arenevate riikide finantsturgude puhul on laual kõik kolm võimalikku arengu- ja volatiilsusstsenaariumit; Euroopa ja USA puhul kõigest kaks – keskmise (medium volatility) ja kõrge riskiga  (high volatility) stsenaariumid.

Täismahus investeerimisväljavaate ettekande leiab siit.

 

Rubriigid: Analüüsid, märksõnad: , , , , , , . Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Kommenteerimine on suletud