Võlakirjaturud oktoobris: arenevate turgude võlakirjad jätkuvalt parimad

wallstreet

Oktoober kujunes võlakirjainvestoritele taas edukaks kuuks. Parimat tootlust näitasid jätkuvalt arenevate riikide ja mitte-investeerimisjärgu (madala krediidikvaliteediga) ettevõtete võlakirjad. Üha olulisemaks on globaalsete intressiinvesteeringute puhul saamas valuutakursside suurest kõikumisest tulenev efekt. Kui arenevate riikide võlakirjade, millest valdav enamus on välja antud USA dollaris, hinnad tõusid oktoobris originaalvaluutas ligikaudu 2,5%, siis europõhistele investoritele oli tootlus dollari nõrgenemisest tingitunda keskmiselt vaid 0,9% (kõik tootlused arvutatud baseerudes Merrill Lynch’i globaalsetele võlakirjaindeksitele). Vaadates erinevate võlakirjaliikide tootlusi alates käesoleva aasta algusest on jätkuvalt esirinnas arenevate riikide (22% europõhisele investorile) ja mitte-investeerimisjärgu ettevõtete (ca 18%) võlakirjad. Samas on suhteliselt häid tootlusi näidanud ka investeerimisjärgu ettevõtete võlakirjad (ca 12%). G3 riikide (USA, Eurotsooni riigid ja Jaapan) võlakirjad on aasta algusest tootnud europõhisele investorile samuti ligikaudu 12%. Seega nagu näha ka alljärgnevalt graafikult (allikas: Goldman Sach)  on valdav enamus ettevõtete võlakirjade tootlusest tulnud mitte riskimarginaalide (credit spread) langusest, vaid üldisest intressimäärade taseme langusest.

Ülalnimetatu tõttu on parimat tootlust näidanud just pikema tähtajaga võlakirjad (allikas: Goldman Sachs).

Sarnane on pilt ka arenevate turgude võlakirjadega, kus mingil määral on tootlusesse panustanud krediidimarginaalide alanemine, kuid valdav enamus tootlusest on siiski tulnud intressimäärade langusest (allikas: Citigroup).

Seega on käesoleva aasta 10 kuu jooksul kõrge krediidikvaliteediga globaalsed võlakirjainvesteeringud teeninud ligikaudu 12% ja madalama krediidikvaliteediga võlakirjad (arenevate turgude ja mitte-investeerimisjärgu ettevõtete võlakirjad) vahemikus 18-22%. Võrdluseks olgu siinkohal toodud ka globaalse aktsiaindeksi MSCI World tootlus aasta algusest, mis on originaalvaluutas ligikaudu 7,8% ja europõhisele investorile ligikaudu 11%.

Niisiis on käesolev aasta seni olnud võlakirjainvestoritele küllaltki soodne. Arvestades intressimäärade ajalooliselt madalaimaid tasemeid arenenud riikides, on võlakirjainvestori tootluse väljavaade aga järgmiseks aastaks suhteliselt kesine.

 

Rubriigid: Analüüsid, märksõnad: , . Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar