Autoriarhiiv: Martin Hendre

Kreeka riiklike võlakohustuste hoidjate TOP 40

Kreeka-teemalise meediatormi ja spekulatsioonide kõrvale ka midagi lakoonilisemat— top 40 Kreeka riigi võlausaldajatest: Jätka lugemist

 

Rubriigid: Uudised | Märksõnad: , , | 1 kommentaar

Kuidas imperaator Diocletianus inflatsiooniga võitles

Rooma impeerium püsib veel. Peale terve 3. sajandi kestnud sõdurkeisrite riigipöördeid, anarhiat, pankrotte, välisvaenlase kallaletunge ja üldist minnalaskmist, on Rooma sajandi lõpuks saabunud ajutine rahu, kus keiser Diocletianus koos kolme kaasvalitseja (tetrarhiga) suurimpeeriumit vähemalt näiliselt koos hoiab. Selleks ajaks on eelnenud sajandi kaos jätnud sügava jälje. Kui mõni 3. sajandi valitsejatest ei suutnud võimu tarbeks vahendeid koguda uute maksude või oponentide varade konfiskeerimise teel, jäi järgi vaid üks võimalus — raha juurde tegemine.
Jätka lugemist

 

Rubriigid: Analüüsid | Märksõnad: , , | 2 kommentaari

Ärge kiusake Saksamaad!

Üks tabav ja lõbus "kohustuslik lugemine“ ilmus hiljuti CNBC ajakirjaniku Silvia Wadhwa sulest, kes oma 12.04.2011 artiklis „Stop bullying Germany for Being Too Successful“ karikeerib anglo-saksi (ehk siis Suurbritannia ja USA) meedia Euroopa Liidu ja eriti Saksamaa vastast kriitilist ja kohati halvustavat alatooni seoses Saksamaa positsiooniga eurotsooni võlakriisi lahendamisel. Muheda huumoriga artikkel väärib kindlasti tervikuna originaalis läbi lugemist ja paralleele Eestiga on mitmeid. Alljärgnevalt vabamas vormis lühendatud tõlge eesti keelde (nö. parimad palad).
Jätka lugemist

 

Rubriigid: Analüüsid | Märksõnad: , , | Kommenteeri

Huvitavat Norra riikliku pensionifondi 2010 a. aastaaruandest

Norra riiklik pensionifond on Euroopa suurimaid investeerimisfonde. Selle loomise eesmärk oli kujundada läbipaistev ja iseseisev struktuur Norra riigi naftatulude säästmiseks ja investeerimiseks Norra riigialamate tulevaste põlvkondade pensionide kindlustamiseks. Sissemaksed fondi koosnevad ...
Jätka lugemist

 

Rubriigid: Analüüsid | Märksõnad: , , | 3 kommentaari

Nafta ja aktsiaturgude hinnaliikumised muutusid viimaks vastassuunaliseks

Juba üsna pikka aega – alates finantskriisi madalpunktist 2009 a. märtsis kuni 2011 a. alguseni – liikusid nafta hind ja suuremate aktsiaturgude hinnad koos. Nii nafta kui ka aktsiaturgude hinnad liikusid üldjoontes ühes (peamiselt tõusvas) suunas, seejuures sõltumata sellest, milliste intervallidega hinnamuutuseid vaadeldi. Teisisõnu oli hinnamuutuste korrelatsioon nafta ja suuremate aktsiaturu indeksite hinnamuutuste vahel kahel finantskriisi madalpunktile järgnenud nö taastumisaastal tugevalt positiivne..
Jätka lugemist

 

Rubriigid: Uudised | Märksõnad: , , | 2 kommentaari