Ettevõtete majandustulemuste üllatusmäär raugemas

Põhiline S&P 500 esimese kvartali tulemuste raporteerimise sesoon, mis algab  alumiiniumitootja Alcoa(AA)- ga ja lõpeb kaubandushiiu Wal-Mart‘ iga, on läbi. Käesolev majandustulemuste hooaeg kulges võrdlemisi edukalt ja konsensuslikke prognoose ületanud ettevõtteid oli palju. Vaatame S&P 500 ettevõtete esimese kvartali tulemuste põhinäitajaid:

1)  322 ettevõtet 447-st ehk 72% ületas prognoositud kasumit aktsia kohta (EPS) ja 1/4 valmistas pettumust

2)  66% ettevõtetest ületas müügitulude prognoose

3) ettevõtete keskmine kasumikasv oli ca  20% ja müügitulu kasv oli 9,2% võrreldes eelmise aastaga (Eelmise kvartali tulemuste analüüs asub siin)

Tabel 1. S&P 500 ettevõtete 2011. a. esimese kvartali majandustulemuste analüüs majandusharude lõikes

Nagu eelmisegi kvartali tulemuste puhul, nii kirjeldab ka käesolevaid majandustulemusi  sarnane üllatusjaotuse graafik (Surprise Distribution), mida kajastab tabel 1. Üllatusjaotuse graafiku kohaselt oli 322-l ettevõttel 447-st oodatust parem EPS-i näitaja ja vaid ligi neljandikul tuli see oodatust halvem. Tabelist selgub, et parima EPS-i kasvuga sektorid olid materjali, energia- ja tööstussektor ning üllatusmäära koha pealt osutusid parimateks materjalid, finants. Kõige nõrgema kasvu – ja üllatusmäära esindajad on telekommunikatsiooniteenused ja tervishoiusektor, mis olid sabas sörkijate rollis ka eelmises kvartalis. Selge mahajääja oli ka kommunaalsektor. Euroopas on üllatusmäär mõnevõrra kesisem, kus oodatust postiivsemate tulemustega üllatas ligi 55% ettevõtetest. Keskmiselt ei ole arenenud regioonide aktsiaturgude väärtustasemed ajaloolises perspektiivis eriti kallid – S&P 500 hetke P/E suhe 15 on ja EuroStoxx 600 P/E on 13,3.

Kuigi ligi 72% tulemusi avaldanud S&P 500 ettevõttest on konsensuslikud prognoosid ületanud, ei iseloomusta antud näitaja kogu Ameerika Ühendriikide ettevõtlust. Kõigist USA ettevõtetest on siiani tulemustest teatanud  ettevõtetest vaid 59,5% neid, kes  näitasid oodatust paremaid tulemusi. Mullu neljandas kvartalis oli taoliste ettevõtete protsentuaalne osakaal 66,2% ehk pea 7 protsendipunkti võrra kõrgem (vt. graafik 1). Tegemist on käimasoleva pullituru (alates 2009. a. I kvartal) madalaima protsentuaalse osakaaluga.

Graafik 1. Prognoose ületanud ettevõtete protsentuaalne osakaal (beat rate)

Allikas: Bespoke Invest

Finantsturg on ettevaatavalt diskonteeriv mehhanism, mis on ilmselt hakanud võtma arvesse eespool käsitletud prognoositud tulemuste ületamise suhtarvu (beat rate) ja muid ettevaatusele kutsuvaid tegureid. Kuidas muidu seletada turu samasse punkti jõudmist, mis eelnes tulemuste teatamisele. S&P 500 indeks on kogu tulemuste teatamise perioodi vältel tammunud kohal; graafikul 2 tähistab punane vertikaalne joon I kvartali raporteerimise algust. Arengud võlakirja ja toorainete turul inditseerivad nõrkusele, kasvumomendi puudumisele ning on aktsiahindadele peamiseks piduriks.

Graafik 2.

Väärib väljatoomist ka tähelepanek, et kardetud survest kasumimarginaalidele ei ole senini kujunenud tõsist ohtu. Tõusvate tootmise sisendhindade (üldine toorainete kallinemine) mõju korporatiiv kasumimarginaalidele on siiani olnud tõepoolest suhteliselt tagasihoidlik. Arvestades sesoonsust ja nihkeid makromajanduses, ei ole välistatud, et kasumimarginaalide langustsükkel hakkab tegelikult avalduma aasta teises pooles.

 

Rubriigid: Uudised, märksõnad: . Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Kommenteerimine on suletud