Ettevõtete maksehäirete arv jätkuvalt langemas

Vaatamata jahenevale globaalsele majandusaktiivsusele jätkab makseraskustesse sattunud võlakirju väljastanud ettevõtete arv maailmas langust. Sel aastal on oma võlakirjadega seoses esinenud maksehäireid 23 ettevõttel. Eelmisel aastal oli selleks ajaks registreeritud juba 56 maksehäiret. 2010. aastal kokku esines maksehäired 81 võlakirju väljastanud ja reitinguagentuuride poolt krediidireitingu saanud ettevõttel, 2009. aastal oli see arv viimase 30 aasta kõrgeim ehk 265.

Andmed: Reitinguagentuur Standard & Poor’s 2010 Annual Global Corporate Default Study And Rating Transitions

Käesoleva aasta 23-st maksehäirest 15 on põhjustatud USA ettevõtete poolt, järgnevad Uus-Meremaa kolme, Kanada kahe ja Tšehhi, Prantsusmaa ning Venemaa kõik ühe registreeritud maksehäirega ettevõttega.

Maksehäirete iseloomult on käesoleval aastal olnud esireas tavapärased kupongi- või põhiosa tagasimakse häired (9. korral), raskustesse sattunud ettevõtte võlakohustuste ümberstruktureerimine (6. korral) ja pankrotiavalduse sisseandmine (4. korral). Selle aasta maksehäirete põhjuste seas on ka harvaesinevad sundlikvideerimine ja panganduslitsentsi tühistamine.

Sektorite lõikes esines enim maksehäireid jaekaubanduses ja toitlustuses (6), millele järgnesid finants- ja kindlustussektor (4) ning meedia ja meelelahutus (3).

Koos maksehäirete absoluutnumbriga on langenud ka maksehäirete määr (default rate). Kui aasta tagasi oli USA mitte-investeerimisjärgu ettevõtete maksehäirete määr 5,5%, siis käesoleva aasta juuli lõpu seisuga juba 2,2%. Reitinguagentuurid prognoosivad maksehäirete määra jätkuvat langust ka järgneva 12 kuu perspektiivis, USA puhul oodatakse viimase langust baasstsenaariumi kohaselt aastaga tasemele 1,6%.

Jätkuvalt langevate maksehäirete määra peamiseks põhjuseks võib pidada ettevõtetele väga soodsat laenukeskkonda. Intressimäärad ja krediidiriski marginaalid on peale kriisi taas madalatel tasemetel, mis teeb laenude refinantseerimise lihtsamaks. Samuti on rahavooliselt ettevõtetele abiks olnud kriisiaastatel tehtud suured kulukärped ja vähene investeeringute vajadus.

Seega kuigi globaalne majandusaktiivsus on viimastel kuudel jahenenud, ei ole see seni ettevõtete finantseerimistingimusi veel märgatavalt mõjutanud. Järjekordne augusti algusele sarnane aktsiaturgude langus ja krediidiriski marginaalide tõus võib aga olukorda muuta ning aastases perspektiivis oodatavat maksehäirete määra oluliselt kasvatada. Sellise stsenaariumi realiseerudes on reitinguagentuur Standard & Poor’s hinnanud, et maksehäirete määr praeguselt 2,2% tasemelt pea kahekordistub ja tõuseb aastaga tasemele 4%.

 

Rubriigid: Uudised, märksõnad: , . Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Kommenteerimine on suletud