Euroopa Keskpanga laenuoperatsioonide mõjust finantssektorile

800 Euroopa panka kasutas täna võimalust võtta 3-aastase tähtajaga laenu Euroopa Keskpangast. Kokku laenasid pangad 529 miljardit eurot.

Koos eelmise aasta detsembris toimunud samalaadse laenupakkumisega, milles osales 523 panka, on Euroopa Keskpank laenanud nüüd pankadele kolmeks aastaks ligikaudu 1 triljon eurot. Tegu on märkimisväärse summaga. Investeerimispank Goldman Sachs’i hinnangul moodustab see ligikaudu 131% kogu Euroopa pangandussektori poolt välja antud ja käesoleval aastal lõppevate võlakirjade nimiväärtusest ja 72% järgneva kahe aasta jooksul lõppevate võlakirjade nimiväärtusest. Jättes siinkohal välja pandikirjade (covered bonds) näol laenatud vahendid, on 2012. ja 2013. aastal lõppevate pankade võlakirjade nimiväärtus ligikaudu 1 triljon eurot ehk samaväärne Euroopa Keskpanga poolt kommertspankadele väljastatud laenude mahuga.

Allikas: Goldman Sachs

Seega on Euroopa pangandussektor tervikuna taganud oma lõppevate laenude finantseerimise sisuliselt aastani 2014 ja seetõttu oluliselt vähem avatud võimalikele negatiivsetele turuarengutele krediidimarginaalides ehk laenu hinnas. Lisaks on vähemalt järgmiseks kaheks aastaks murtud sõltuvus riigi laenu hinna ja samas riigis tegutsevate pankade laenu hinna vahel. Samuti alaneb surve tähtajaliste hoiuste intresside tõstmiseks, sest paariaastases perspektiivis on refinantseerimiseks vajaminevad vahendid olemas ning iga hinna eest turult deposiite enam koguma ei pea. See omakorda mõjutab positiivselt pankade kasumlikkust, eelkõige puhasintressimarginaali (NIM).

Kui varasemates Euroopa Keskpanga likviidus ja laenupakkumise operatsioonides olid kommertspangad siiski ettevaatlikud pakutud võimaluste kasutamisel, peamiselt tingituna hirmust saada kategoriseeritud nõrgaks ja likviidsusraskustes pangaks, siis viimastel kuudel on see hirm taandunud. Pigem prevaleerivad nüüd laenupakkumistes osalemise positiivsed küljed. Olulisemad neist on madalam tõenäosus riskide ülekandumiseks süsteemse kriisi puhkemise korral, madalamad finantseerimiskulud, mis aitavad parandada kasumlikkust, tavapärasest kõrgemate likviidsuspuhvrite hoidmise täiendavad kulud on madalad jmt.

Allikas: Goldman Sachs

 

Rubriigid: Uudised, märksõnad: , . Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Kommenteerimine on suletud