Venemaa reservfond loobub investeerimisest Iirimaa ja Hispaania riigivõlakirjadesse

“Vähendamaks Venemaa Reservfondi võimalikke riske investeerimistegevusest on fondil edaspidi lubatud investeerida järgnevate riikide võlakirjadesse: Austria, Belgia, Suurbritannia, Saksamaa, Kanada, Taani, Luksemburg, Holland, USA, Soome, Prantsusmaa, Rootsi”, teatab Venemaa Rahandusministeeriumi kodulehel olev värske käskkiri. Nimekirjast on 26. oktoobri seisuga eemaldatud Iirimaa ja Hispaania riigivõlakirjad. Seega üks oluline ostja taas vähem. Kas võime sarnaseid uudiseid oodata peagi ka teiste riikide reservfondidelt?

Alljärgnevalt on toodud käskkirja terviktekst Venemaa Rahandusministeeriumi kodulehelt:

 

Приказ Минфина России от 26 октября 2010 г. № 508

Министерство финансов Российской Федерации

Приказ

       26.10.2010                                                                                        № 508

О долговых обязательствах
иностранных государств,
в которые могут размещаться
средства Фонда национального благосостояния

В целях снижения рисков при управлении средствами Фонда национального благосостояния и в соответствии с пунктом 13 Требований к финансовым активам, в которые могут размещаться средства Фонда национального благосостояния, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 «О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 4, ст. 270; № 43, ст. 4945; 2009, № 30, ст. 3834; № 40, ст. 4701; 2010, № 15, ст. 1804; № 17, ст. 2108; № 31, ст. 4261; № 37, ст. 4673) приказываю:

1. Установить, что к долговым обязательствам иностранных государств, в которые могут размещаться средства Фонда национального благосостояния, относятся долговые обязательства в виде ценных бумаг правительств Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Канады, Люксембурга, Нидерландов, США, Финляндии, Франции, Швеции.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации –
Министр финансов Российской Федерации 
А.Л. Кудрин

 

Rubriigid: Uudised, märksõnad: . Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

 

Lisa kommentaar